PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Confidentialitatea datelor
Prin acordul Dvs. exprimat prin accesarea si utilizarea site-ului https://happyday.co.ro datele cu caracter personal si orice alte informatii furnizate de Dvs. pot fi prelucrate si utilizate de S.C. Gaviota Travel S.R.L. in orice activitati si scopuri legate de marketing, furnizarea de servicii turistice si a serviciilor de cazare, in scopul realizarii de baze de date si utilizarea acestora oricare ar fi ele.
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice S.C.Gaviota Travel S.R.L. cu sediul în Constanta, Str. Pandurului nr.21, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este furnizarea de servicii turistice, promovarea de servicii şi produse adresate direct clienţilor persoane fizice şi promovării ofertelor prin mijloace de marketing direct.
Prin acceptul dumneavoastra va obligati sa furnizati unele date precum nume, prenume, serie si numar C.I./B.I., CNP, data nasterii, adresa, localitate, judet/sector, telefon, e-mail si puteti in mod optional sa furnizati alte informatii suplimentare (indicate in anumite pagini din site), toate aceste informatii fiind necesare procesării serviciului solicitat de dumneavoastră.
Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea concretizării serviciului solicitat.
Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate urmatorilor destinatari: angajati si furnizori de servicii colaboratori ai S.C. Gaviota Travel S.R.L., colaboratori care se ocupa de efectuarea rezervarilor si inregistrarea documentelor financiare, colaboratori ai S.C. Gaviota Travel S.R.L. care se ocupa de furnizarea si de intretinerea infrastructurii legate de serviciile pe internet oferite pe acest site, precum si anumite categorii de utilizatori ai serviciilor pe internet, functie de conditiile de utilizare ale fiecarui serviciu.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei.
Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată catre S.C.Gaviota Travel S.R.L, Constanta, Str. Pandurului nr.21, e-mail:[email protected]
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Observaţie:
*Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.